Издания на ІV ЕГ

  • "Устрем"
  • ВЕСТНИКЪ
  • Превенции
  • Souvenir, souvenir
  • и други

 

Виртуална читалня

  • Всеки открива местенца в мрежата, които се оказват много полезни, интересни, стават любими.

Помагала

  • Помагала на френски език
  • Информатика и ИТ

 

Контакти

Конкурс за корица на "Устрем' 2016"

Рисунка или файл (формат по избор - psd, cdr, jpg, tiff и др.):
- минимален размер А5
- минимум 300 dpi
- цветна
- да съдържа заглавието Устрем 2016
- да е отбелязано името на ученика, клас и паралелка (на гърба на рисунката или в името на файла)

- оригиналните рисунки се връщат след сканиране!

Начин на предаване:
- на e-mail: darinaatanasova@abv.bg
- лично на инж. Атанасова (ръководител компютърен кабинет, стая 215 или 301)
- лично на г-жа Неделчева (учител по Изобразително изкуство)

 

Краен срок – 04.03.2016 г.

Рисунки след крайния срок НЕ СЕ ПРИЕМАТ!

Събиране на текстове за "Устрем' 2016"

Събират се САМО текстове в електронен формат – doc, docx, txt, rtf или съвместими.
- Текстове могат да бъдат на български, френски, испански или английски език
- текстове могат да бъдат поезия или проза
- да е отбелязано името на ученика, клас и паралелка (в името на файла или под текста)

Начин на предаване:
- на e-mail: darinaatanasova@abv.bg
- лично на инж. Атанасова (ръководител компютърен кабинет, стая 215 или 301)
- лично на учителите по БЕЛ, Френски език, Испански език, Английски език, Философски цикъл и др.

 

Краен срок – 04.03.2016 г.

Текстове след крайния срок НЕ СЕ ПРИЕМАТ!

Събиране на рисунки за "Устрем' 2016"

Рисунка или файл (формат по избор - psd, cdr, jpg, tiff и др.):
- минимален размер А5
- минимум 300 dpi
- цветна или черно-бяла
- да е отбелязано името на ученика, клас и паралелка (на гърба на рисунката или в името на файла)

- оригиналните рисунки се връщат след сканиране!

Начин на предаване:
- на e-mail: darinaatanasova@abv.bg
- лично на инж. Атанасова (ръководител компютърен кабинет, стая 215 или 301)
- лично на г-жа Неделчева (учител по Изобразително изкуство)

 

Краен срок – 04.03.2016 г.

Рисунки след крайния срок НЕ СЕ ПРИЕМАТ!